תרומה באמצעות אמריקן אקספרס

מעכשיו ניתן לתרום לאל-סם נקודות אמריקן אקספרס במקום כסף!

מחזיקי אמריקן אקספרס יכולים מעתה נקודות שצברו לזכותם בתוכנית ההטבות.

תרומה בסך של 25 ₪ תמורת 500 נקודות. חברת אמריקן אקספרס תכפיל את תרומתכם

ותעביר לאל-סם תרומה סך של 50 ₪ עבור כל תורם שיתרום בנקודות בפועל!

 

Web

 

המעוניינים לתרום יפנו ישירות אלינו בטלפון 1-700-50-50-55

יזדהו כמחזיקי אמריקן אקספרס ישראלי המתחיל ב 37551,

ויודיעו שהם מעוניינים לתרום בנקודות שנצברו לרשותם.

זה הכל!

כל-כך פשוט לתרום! והפעם זה אפילו לא עולה לכם כסף!

תודה מראש לכל התורמים והנרתמים למען אל-סם ובני הנוער בישראל!

תרומות דרך בית משפט ו/או עורכי דין

תרומות דרך בית משפט ו/או עורכי דין:

אדם שהופנה ע"י בית המשפט או עורך דינו, לתרום כסף לאל-סם, מתבקש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

1. יש לבצע הפקדה בכסף מזומן בלבד או באמצעות העברה בנקאית.

2. יש להפקיד את הכסף לחשבון בנק לאומי (10) מס' 625136/29 סניף 816.

3. ניתן לבצע את ההפקדה מכל סניף של בנק לאומי.

4. לאחר ביצוע ההפקדה / ההעברה, יש לשלוח בפקס את אישור ההפקדה למספר: 03-5440305 בציון שם התורם, מספר ת.ז., כתובת דואר, מספר טלפון ופקס.

5. לאחר משלוח האישור בפקס, יש להתקשר ולוודא קבלתו למספר: 03-5465577 למיכל.

6. הקבלה תשלח באופן מיידי בפקס ובדואר.