תרומות דרך בית משפט ו/או עורכי דין

תרומות דרך בית משפט ו/או עורכי דין:

אדם שהופנה ע"י בית המשפט או עורך דינו, לתרום כסף לאל-סם, מתבקש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

1. יש לבצע הפקדה בכסף מזומן בלבד או באמצעות העברה בנקאית.

2. יש להפקיד את הכסף לחשבון בנק לאומי (10) מס' 625136/29 סניף 816.

3. ניתן לבצע את ההפקדה מכל סניף של בנק לאומי.

4. לאחר ביצוע ההפקדה / ההעברה, יש לשלוח בפקס את אישור ההפקדה למספר: 03-5440305 בציון שם התורם, מספר ת.ז., כתובת דואר, מספר טלפון ופקס.

5. לאחר משלוח האישור בפקס, יש להתקשר ולוודא קבלתו למספר: 03-5465577 למיכל.

6. הקבלה תשלח באופן מיידי בפקס ובדואר.