עברה בנקאית

 יש להפקיד את הכסף לחשבון בנק לאומי (10) מס' 072048/67 סניף 832