בני נוער בפנימיות

בני נוער בפנימיות 1

טיפול בילדי פנימיות – ילדים ובני-נוער השוהים במסגרות מחוץ לביתם, הם אוכלוסייה בסיכון גבוה לפיתוח בעיות הקשורות בשימוש בסמים ו/או אלכוהול. נתון זה נובע מהעובדה, כי ילדים אלו הוצאו ממסגרת משפחתם כי זו לא יכלה למלא את תפקידה מלכתחילה ולעיתים אף פגעה בהם וגרמה להם נזקים ובעיות רגשיות אחרות.

הבריחה לשימוש בסם פוגעת בילד פיזית ונפשית והתנהגותו, בשל השימוש, אף עלולה להוביל להוצאתו ממסגרת הפנימייה והחזרתו לאותה משפחה וסביבה אשר התקשו לספק את צרכיו, כלומר לתחילת דרכו או אף פחות מכך.

איתור וטיפול מוקדמים המכוונים ישירות להפסקת השימוש עשויים למנוע את הבעיה, את החרפתה ואת הסיכוי להחזיר  את הנער/ה לתפקוד טוב המאפשר השארות במסגרת והמשך התפתחות תקינה.

אל-סם זיהתה את הצורך בהנגשת השירות לבני נוער השוהים בפנימיות ונותנת את שירותי הטיפול בתוך הפנימיות עצמן.  כיום נמצאת אל-סם,  ב- 14 ופנימיות בהם עו"ס העמותה מטפל בנערים ובנערות, שעשו שימוש לרעה בסמים ואלכוהול. עם כניסת עובד אל-סם לבית הספר/פנימייה, השיח בנושא והמודעות לנושא עולים ויש לכך

 

השימוש בסמים משפיע על כל תחומי התפקוד של הפרט, וגורם לבעיות נלוות כגון ירידה בהישגים הלימודיים, התחברות חברתית שלילית, התנהגות בעייתית ועבריינות, קשיים רגשיים וכו'.כל שינוי הנעשה למען הפסקת השימוש, מקרין מיידית לטובה על התפקוד בכל תחומים אלו. במהלך הטיפול מתרחשים שינויים בעמדותיו של הנער לגבי שימוש בסמים, הבנת הנזקים הגופניים, הנזקים התפקודיים והנפשיים והמחירים הכרוכים בהמשך השימוש.

בני-נוער בפנימיות זקוקים לתשומות ייחודיות, על-מנת לאפשר להם הזדמנות שווה לגדילה והתפתחות. הגעתם לפנימייה מצביעה על-פי-רוב על כשל של הסביבה הטבעית לספק את צורכיהם ההתפתחותיים. כאמור, בני-נוער אלו מצויים בסיכון גבוה יותר לשימוש בסמים ואף לפיתוח אורח חיים התמכרותי על כל המשתמע מכך. טיפול מוקדם המונע פיתוח דפוס כה בעייתי כשימוש בסמים עשוי להיות גורם מכריע בסיכוייהם למצות את עצמם ולפתח אורח חיים בריא ומספק לפרט מחד, ותורם לחברה מאידך.