בני נוער בפנימיות

בני נוער בפנימיות 1

בני נוער בפנימיות:

שיעור השימוש באלכוהול ובסמים בקרב ילדים הלומדים בפנימיות ומוסדות, גבוה פי שלושה משיעורם בקרב תלמידי תיכון רגילים. אל-סם פועלת באופן רצוף עם מספר רב של פנימיות ברחבי הארץ ונותנת להן מענה מערכתי ומעמיק, הכולל טיפולים פרטניים וקבוצתיים וכן הדרכות מקצועיות לצוות המדריכים והמטפלים. הטיפול ניתן בתוך הפנימייה ובשיתוף עם הצוות. ביחד נקבעים גם נהלי ודרכי העבודה ההולמים את הצרכים והאפשרויות.

באל-סם עובדים עם הנוער על הבנה ושליטה בתהליכים העוברים עליהם ולנסות לתעלם לחלופות טובות יותר. לרוב בני הנוער מתקשים לבצע את דיאלוג מסוג זה עם צוות הפנימייה הנתפס כ"נציגי המסגרת", כ"אנשי ממסד" וכ"סמכות שנגדו". עו"סים מטעם אל-סם מהווים גורם ממתן, שאתו ניתן לשוחח בדיסקרטיות מוחלטת על הגורמים השונים שהביאו את הנער/ה לשימוש. חשוב ליצור דו-שיח עם מתבגרים בתחילת השימוש, בגיל בו ניתן עדיין לשנות עמדות ולתעל תהליכים לכיוונים חיוביים בחייהם. התוכנית נבנית עפ"י צרכיהם תוך שיתוף פעולה מלא עם צוות הפנימייה.