האם הקלות בירוקרטיות לקבוצת צרכני הקנביס, עלולה לגרום לזליגת חומרים לבני הנוער?

טור דעה אישית / מאת: אורנה לשם, מנכ"ל אל-סם

opinion1

אתמול הייתי בכנסת וראיתי את סגן שר הבריאות ליצמן מדבר בעיניים נוצצות מהתרגשות על הרפורמה וההקלה שמשרד הבריאות יקימו לטובת משתמשי הקנביס הרפואי.

מה היה עד כה?

בשנים האחרונות, השימוש בצמח הקנביס למטרות רפואיות שונות, נמצא בעליה בישראל. בשנת 2009 היו -1,800 בעלי רישיון להשתמש בקנביס רפואי. בסוף 2015 היו -22,250 בעלי רישיונות (פי 12!).

כשליש ממקבלי הרישיון, הם חולים במחלה ממארת-מחלות אונקולוגיות. שני השליש הנותרים משתמשים על רקע מחלות בתחומים הבאים: גסטרואנטרולוגיה, כאב, מחלות זיהומיות, נוירולוגיה, טיפול פליאטיבי ופסיכיאטריה.

בשנת 2013, הקימו את היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות –באגף הרוקחות (היק"ר), המוסמכת להנפיק רישיונות לשימוש לקנביס, ובנוסף 36 רופאים המוסמכים לאשר המלצות לשימוש בקנביס רפואי.

בהתאם להחלטת הממשלה הוכנו במשרד הבריאות שישה מכרזים  לעניין שימוש  הקנביס הרפואי בתחומים הבאים: קביעת אמות מידה לקנביס ומוצריו, יבוא של קנביס רפואי, גידול מקומי של קנביס רפואי, יצור מוצרי קנביס רפואי בישראל, אחסון מוצרי קנביס רפואי והפקה וניפוק מוצרי הקנביס הרפואי למטופלים בעלי רישיונות שימוש.

במסגרת החלטת בג"צ בעתירת "פוקוס צמחי מרפא בע"מ ואחרים" נ' מדינת ישראל ומשרד הבריאות קבע בג"צ: "כי סגן שר הבריאות ושר האוצר נדרשים לשוב ולבחון בהקדם האפשרי את הסדרת הקנביס הרפואי בתוך 60 יום ממתן ההחלטה…"על כן השהה משרד הבריאות את פרסום המכרזים".

סגן השר ליצמן הציג את הרפורמה של משרד הבריאות.

מהי הרפורמה שמציע משרד הבריאות?

  1. יצירת סטנדרט למינון וריכוז מוצרי הקנביס- לדוגמא המשתמש ידע את % ה-.THC.
  2. הכשרת רופאים מומחים רבים לטיפול בקנביס. כיום יש בסך הכל 36 המורשים לכך.
  3. משרד הבריאות יחייב מגדלי קנביס, שיבחרו במכרז, לייצר זנים בריכוז מוכתב, ולספקם בצורת תפרחות , ושמן בלבד.
  4. יוקם מפעל שירכז את התוצרת, יכין ויארוז אותה באופן אחיד.
  5. בתי מרקחת נוספים יוכנסו למערך האספקה, ויעברו הכשרה באחזקה, רישום וניפוק של קנביס רפואי.
  6. משרד הבריאות יפעHל אלטרנטיבות לעישון כדרך טיפול – למשל במוצרי אידוי.
  7. הקריטריונים למתן הקנביס' יישארו על כנם וימשיכו להיקבע על ידי משרד הבריאות.

בכנסת הופיעו משתמשי קנביס רפואי. בלטו שם שתי אימהות לתינוקות וילדים צעירים הסובלים מפרכוסים רבים, ומאז שהחלו להשתמש בקנביס, חשו שמספר התרופות שנאלצו להשתמש ירד פלאים וכן גם מספר הפרכוסים. הם היו מאושרות לדעת שהנה התהליך של רכישת הקנביס הרפואי יהיה פשוט בהרבה.

לא יכולתי שלא להתרגש מדברי האימהות הללו, ולשמוח בשמחתן להקלה בסבך הבירוקרטי.

הבוקר הגעתי מוקדם למשרדי אל סם, ובבואי נתקלתי בצעיר שטופל בעבר אינטנסיבית באל סם. הוא היה אז צעיר המטופלים, החל את השימוש בקנביס בהיותו בן 12, ובהמשך השתמש בכל סוגי הסמים מכל הבא ליד. הוא עבר תהליך ארוך של כמעט שנתיים וכשסיים את הטיפול  היה נקי. צוות אל סם חש סיפוק רב וגאווה כשהוא סיים את הטיפול.

אבל לאחרונה חזר להשתמש בסמים, בעיקר בגלל מצבו הנפשי המעורער והדיכאונות שחש. הוא בא לבקש עזרה וסיוע  מאל סם. השעה הייתה שעת בוקר מוקדמת, המטפלת שלו טרם הגיעה למשרדים. היינו הוא ואני במשרדי אל סם. אני הייתי תחת הרושם של המפגש בכנסת, והוא היה משועמם. הזמנתי אותו לחדרי, והוא הסכים להיכנס. בחדרי שיתף אותי במחשבותיו, סיפר על מה שעובר עליו בימים אלה. מאחר ולא רציתי להיכנס לתכנים טיפוליים הקשורים לקשר בינו לבין המטפלת שלו, שאלתי אותו איך הוא משיג את הסמים, היכן רוכש, ואיך זה שיש זמינות כל כך רבה לסמים?. הוא חייך מאוזן לאוזן- "הצחקת אותי! מה הבעיה, מה את כל כך תמימה, אין בעיה להשיג סמים. תראי בטלפון אחד אני מזמין סמים לכאן לאל סם- זה יהיה ממש קורע….!!!".

אני עומדת נדהמת מהקלות הבלתי מתקבלת על הדעת ומקשה ושואלת, ו"נניח שזה היה בשתיים עשרה בלילה מחוץ לעיר הגדולה איך היית משיג?" "מאוד פשוט, שכנה של חבר שלי צורכת קנביס רפואי. יש לה מרשם ל-200 גר'. בפועל היא צורכת 30 גר' את ההפרש ניתן לקנות מהם". "ומה קורה אם נגמר להם איך אתה מסתדר? "אין בעיה להשיג בשוק יש לי דילר קבוע שמביא לי רק קנביס רפואי….אני שומר על הבריאות שלי…."

התופעה עליה סיפר הנער שעמו שוחחתי איננה יוצאת דופן.

מתברר שמספר בני הנוער המשתמשים בקנביס בשנים האחרונות עולה. בסקר הבינלאומי של ארגון הבריאות העולמי בישראל (HBSC) בקרב מדגם של 14,000 תלמידים, נמצא כי בשנה האחרונה חלה ירידה חדה ברמת המסוכנות של המריחואנה בקרב התלמידים, ובמקביל ובהתאם חלה עליה חדה בהיקפי השימוש. דהיינו אם בשנת 2011 סברו 15% מהתלמידים שאין כל סיכון בשימוש בקנביס, בשנת 2014 מספר התלמידים שסבר שאין כל סיכון בקנביס זינק ל-24%. אם בשנת 2011 5.4% מתלמידי כתה י' במגזר היהודי החילוני דיווחו שהתנסו בקנביס, בשנת 2014 מספרם עלה ל- 8.8% (סקר שפורסם על ידי הרשות).

שימוש בקנביס – איך זה עלול להשפיע על בני הנוער?

אתמקד בשתי סכנות עיקריות:

סכנה לתאונות דרכים– המחקרים ב-20 השנים האחרונות מלמדים, שנהיגה בהשפעת סמי קנאביס מכפילה את הסיכון לתאונות דרכים וכאחד מכל עשרה צרכני קנאביס . מקור: Addiction, 110(1), 2015.

במחקר על נהגים צעירים שנהרגו בתאונות דרכים, נמצא שמחציתם נהגו בהשפעת אלכוהול, מריחואנה או שני החומרים בזמן התאונה. המחקר נערך באוניברסיטת קולומביה והוא בדק נתוני תאונות דרכים בשנים 1999-2011. נבדקו נתוני 7,200 נהגים בני 16-25. נכללו במחקר נתונים ממדינות שאוספות באופן שוטף דגימות דם ושתן מנהגים שמעורבים בתאונות קטלניות. נמצא ש-36.8% מהנהגים היו חיוביים לאלכוהול, 5.9% היו חיוביים למריחואנה ו-7.6% היו חיוביים לאלכוהול ומריחואנה כאחד. נהגים בני 21 ומעלה היו בסיכון גבוה יותר ב-14% להימצא חיוביים לאלכוהול בהשוואה לבני פחות מ-21 (גיל גבולי לשתיית אלכוהול חוקית בארצות הברית). הם גם היו בסיכון מעט גבוה יותר להימצא חיוביים למריחואנה ואלכוהול. מקור:
Half of Young Drivers Who Die in Crashes Used Alcohol, Marijuana or Both

 על פי דוח של סקר ממשלתי עדכני (2014) פחת מספר האמריקנים הנוהגים בהשפעת אלכוהול, ובמקביל גדל שיעור הנוהגים בהשפעת מריחואנה וסמים לא חוקיים אחרים.

מאז 2007 פחת כמעט בשליש מספר הנהגים שנמצאו חיוביים לאלכוהול. על פי סקר הרשות לבטיחות בדרכים בארצות הברית מ-2014, בתקופה המקבילה נמצאו 15% מתוך הנהגים שנבדקו, חיוביים לפחות לסם לא חוקי אחד, בהשוואה ל-12% ב-2007. מספר הנהגים שמצאו חיוביים למריחואנה גדל בכמעט 50%, מ-8.6% ב-2007 ל-12.6% בשנה האחרונה. בסקר אחר של הרשות לבטיחות בדרכים נמצא שאנשים שצורכים מריחואנה היו בסיכון גבוה יותר להיות מעורבים בתאונות דרכים. עורכי הסקר ציינו כי הצירוף של המאפיין הדמוגרפי של צרכני מריחואנה (גיל צעיר) והסיכון הגובה יותר נהגים צעירים להיות מעורבים בתאונות דרכים, עלול לגרום תוצאות קטלניות.

מקור:. http://www.drugfree.org/join-together/drunk-driving-declining-drugged-driving-rise-government-report/.

סכנה להתפרצות פסיכוטית- בקרב בני נוער המשתמשים בקנביס, קיימת סכנה להתפרצות של פסיכוזות.

תכיפות הצריכה של סמי קנאביס ומידת הריכוזיות שלהם (אחוז ה ( THC- הם הגורמים העיקריים בהשפעתם על הבריאות הנפשית של הצרכנים.  צריכה של סמי קנאביס מסוג צ'אנק )קנאביס בריכוז גבוה) בכל יום,  גרמה לסיכון גבוה ביותר לפסיכוזה, בהשוואה למי שכלל לא צרכו סמי קנאביס . שיעור הופעת הפסיכוזה בפעם הראשונה בקבוצת צרכני הקנאביס הייתה 24% , כנראה בשל צריכת סמי קנאביס בריכוז גבוה של .THC נמצא סיכון גבוה פי שלושה לפסיכוזה בקרב צרכני צ'אנק בהשוואה למי שלא צרכו סמי קנאביס.

המחקר נועד לבדוק את הקשר בין שימוש תכוף בסמי קנאביס וריכוז החומר הפעיל בהם לבין הפרעות פסיכוטיות.  המחקר נערך בקרב 410 מטופלים בני 18-65 בשנים 2005 – 2011 בלונדון אשר דיווחו על אירוע של פסיכוזה. כקבוצת ביקורת שימשה קבוצה של 370 אנשים בריאים מהאזור הגיאוגרפי בלונדון המקביל לזה של המטופלים.

מקור:The lancet, 18.2.2015 (פריט 13145 בספרייה)

http://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/pdfs/14TLP0454_Di%20Forti.pdf.

האם הקלה סבך הבירוקרטי עלול להשפיע על זליגה של קנביס לבני הנוער?

אצלי מתעוררים רגשות אמביוולנטיים האם לשמוח על ההקלה ברפורמה של משרד הבריאות או לחשוש מפניה? מצד אחד מאוד שמחה להקל על חולים שסובלים בשל הסבך הבירוקרטי, אך נשאלת השאלה האם לא קיימת הגברה של סכנה לזליגה של קנביס לבני הנוער?

כתיבת טור זה נועדה להציף את הבעיה ולהסב את תשומת לב המחוקקים לדאוג לכך שעל חשבון פתרון לקבוצה אחת לא יגרם חלילה נזק לקבוצת אוכלוסייה אחרת. בטוחני שנציגי משרד הבריאות יהיו ערים לבעיה, ויעשו הכל כדי למנוע את זליגת הקנביס הרפואי.