נוער ערבי

נוער ערבי 1

נוער ערבי:

אל הקשיים המרובים שחווים בני הנוער בישראל נלווה בקרב נוער ממוצא ערבי קושי נוסף, פער הדורות. הנוער הערבי בישראל גדל בחברה בעלת מאפיינים מערביים אך לרוב בביתם מקפידים על אורח חיים מסורתי ושמרני. הדבר יוצר קונפליקטים רבים, משברי זהות, ובמקרים רבים בעקבות הקושי, ילדים ובני נוער מגיעים לשימוש בסמים ו/או באלכוהול.

הרב תרבותיות בישראל מחייבת התייחסויות שונות לכל קבוצת אוכלוסייה בכדי להגיע להישגים הטובים ביותר. בסניפי אל-סם ביפו ובסח'נין, ניתן הטיפול על ידי עו"ס ערבי הבקיא בתרבות, בשפה ובנורמות ובמקרים רבים משמש מודל חיובי לנערים המגיעים לטיפול. מאמצים גדולים נעשים על מנת להגיע אל הנערים, דרך בתי ספר ומחלקות הרווחה. במקרים רבים הנערים מוצאים חלופות חיוביות בחייהם ובאמצעות הטיפול הפרטני באל-סם, יוצאים לדרך חדשה ומשתלבים בצורה חיובית בחברה.