נערות בסיכון גבוה

נערות בסיכון גבוה 1

נערות בסיכון גבוה:

בשנים האחרונות ניכרת עלייה חדה בשיעור השימוש באלכוהול ובסמים בקרב נערות בכלל,  ונערות בסיכון בפרט. לנערות החוות מצוקה נפשית, יש נטייה לשימוש לרעה באלכוהול, בסמים ובחומרים נדיפים, כניסיון ל"ריפוי עצמי".

חשיבות רבה יש לאיתור ולחשיפה של מצוקתן עוד לפני שמתפתח דפוס של התמכרות. באל-סם מושם דגש על מענה וטיפול בנערות בסיכון גבוה השוהות ב"בתים חמים", במסגרתם הן מקבלות מענה מערכתי ומעמיק (כולל טיפול פרטני וקבוצתי) והדרכות מקצועיות לצוות המדריכים. רבות הושקע בפיתוח כלים ודרכי התערבות וכן בבניית תכניות טיפול שיתנו מענים ממוקדים וטובים יותר לאוכלוסיית הנערות.

ה"שרות לנערה" מפעיל ברחבי הארץ "בתים חמים" הפועלים בשעות הצהריים ואחה"צ באחריות עו"ס. בתים אלה מיועדים לנערות בגילאי 13-16, רובן עולות ממדינות חבר העמים ואתיופיה, חלקן ילידות הארץ, המאותרות כאוכלוסייה בסיכון. נערות החשופות לסביבה מסוכנת בבית, בשכונה או אצל החברים, מגיעות לבית החם אוכלות במשותף, משתתפות בחוגים, מקבלות עזרה בהכנת שיעורי בית וכן עובדות ביחד על חיזוק הדימוי העצמי והעצמה אישית.