L.S.D

L.S.D 1

ל ס דL.S.D 2
מהו ל ס ד ?
L.S.D

חומר שיוצר במעבדה כימית במקרה, ע"י הכימאי השווצרי ד"ר הופמן. הכינוי הכימי – חומצה ליסרגית די אתיל אמיד. ה-LSDהוא מהסמים הפסיכואקטיביים החזקים ביותר. נדרשת כמות מועטה ביותר כדי לגרום להשפעה. (כמה עשרות מליונית הגרם, או מקרו גרם).

הסם גורם להזיות –חזותיות ושמיעתיות, לעיוות המציאות, ולמצב תודעתי משתנה. השפעתו עלולה לגרום למצבים נפשיים בלתי הפיכים, הכוללים מצבים פסיכוטיים.

דרך הצריכה : בבליעה. על החומר להספג במערכת העיכול,משם למחזור הדם, בדרכו למוח. לפיכך מדובר בפרק זמן של כחצי שעה עד לתחילת השפעתו. משך זמן ההשפעה מספר שעות, עד ימים.

כינויים נפוצים: טריפ (Trip-מסע).

בול- עקב ספיגת החומר בניר דמוי בול. שפיץ – חלק ממנת הסם.

החוק: השימוש ב-LSD אינו חוקי.